Zenés dolgok

Projektünk szociális program abból a szempontból, hogy közvetlen célcsoportjának tagjai számára olyan támogatást igyekszik nyújtani, amelynek segítségével megbecsülést szerezhetnek a helyi társadalomban, egy közösség részévé válhatnak, erősíthetik pozíciójukat az iskolában, s újabb és újabb célokat tűzhetnek ki maguk elé.

 

Ezen túl a hátrányos helyzetű, nehéz sorban élő gyermekeknek csoportos zenei foglalkozásokat biztosít a program. A részt vevő helyszíneken különböző hangszercsoportok oktatása zajlik, így van vonós- és fúvósképzés, ütősökkel kiegészítve.

A csoportos zenei foglalkozásokat zenetanárok vezetik, akikhez szociális munkás társul. Feladatuk zenetanításon és a hagyományápoláson túl a gyerekek és családjaik szociális problémáinak feltérképezése, és lehetőség szerint azok kezelése. E munka során szorosabb kapcsolatot alakítanak ki a szociális intézményrendszer szereplőivel, az iskolával és az érintett családokkal. Tevékenységük közé tartozik a zenei foglalkozások támogatása is. A program egyik kulcseleme a szociális munkások és a zenetanárok együttműködése a gyermekek zenei és szociális kompetenciáinak fejlesztése érdekében.

Az iskolai rendezvényeken rendszeresen fellépnek a  gyerekek, hangszeres tudásuk fejlődésével egyre nehezebb darabokat adva elő, akár több szólamban is. Egy-egy fellépés után rendkívül büszkék magukra, megmutathatták, hogy mit tanultak, azt érezhették, van valamihez tehetségük. Ezt az iskola közössége elismerően értékeli, s a szüleiknek is nagy öröm.

A foglalkozásokra bárki jelentkezhet, de főként az alsó tagozatos gyerekekre fókuszál a program. A különféle hangszercsoportokban más és más módszertannal, de a csoportos zenetanítás eszközével képezik a diákokat. A program zenei oldala elsődlegesen a közösségben megélt zenei élményeken keresztül fejti ki nevelő, integráló hatását: itt tanulnak meg a gyerekek egymásra figyelni, egymáshoz alkalmazkodni, együtt, egymást segítve eredményeket elérni. Helyi szinten olyan zenei együttes építése a cél, amelyben egyformán helyet kapnak kezdők és haladók, ahol mindenki tudásszintjének megfelelő szerepet vállal a közös zenélésben.

A lemorzsolódás elkerülése érdekében a projekt – a hagyományos zeneiskolai képzéssel ellentétben – nem elméleti alapozással, hanem egyszerűbb dallamok megtanításával indít. Ezeket a gyerekek a tanáraik mozdulatait utánozva gyakorolják be, így gyors sikerélményhez jutnak, ami pedig további gyakorlásra ösztönöz.

A közösségi zenei élményeknek nyilvánvaló előfeltétele, hogy a zenekari tagok a szükséges hangszertechnikai alapokat, illetve a megszólaltatni kívánt mű rájuk eső szólamait külön-külön elsajátítsák. Ez jellemzően kis, tudásszintben egymáshoz közelálló homogén csoportokban (egy tanár, 3-5 gyerek) történik. Ebben a mini-csoportban még lehetséges az egyénenként történő technikai igazítás, ugyanakkor érvényesülnek a csoportdinamika pozitív hatásai is. A zeneileg a többieknél gyorsabban fejlődő, kiemelkedően tehetséges gyerekek a foglalkozásokon felelősségteljes feladatot kapnak: segíteniük kell a tanításban.