Küldetésünk

Programunk célcsoportját az Edelényi járásban élő lakosság jelenti, különös tekintettel a gyerekekre, fiatalokra, romákkal foglalkozó szakemberekre, illetve a kulturális javakhoz korlátozott hozzáféréssel bíró hátrányos helyzetű emberekre. Az Edelényi járás települései általában társadalmi, gazdasági szempontból elmaradottak, nagyarányú munkanélküliség sújtja őket, és az országos átlagot meghaladó mértékű a jövedelmi szegénység lakosaik körében.

A környéken jellemző továbbá a kulturális javakhoz való hozzáférés korlátozottsága. Fontos szempont az is, hogy nem romák is éljenek az adott településeken, elősegítve a társadalmi párbeszédet, bevonva őket a roma kultúra megismerésének, az értékek megőrzésének folyamatába. A társadalmi hátrányok leküzdésének egyik eszközeként a projekt tervezett tevékenységei arra irányulnak, hogy az érintett települések hátrányos helyzetű és / vagy roma lakosainak - közülük is elsősorban gyerekeknek, fiataloknak - lehetőséget adjanak önazonosságuk megőrzésére, közösségeik megerősítésére. Mindezek hatására várhatóan növekszik önértékelésük, javul érdek-érvényesítő képességük, magabiztosabbá válnak.

A projekt tevékenységei a teljes lakosság és a romákkal foglalkozó szakemberek bevonásával potenciálisan egy közös kulturális mezőt alakítanak ki, melyen belül lehetőség nyílik a különböző társadalmi csoportok közötti kommunikációra, és ezáltal egymás jobb megismerésére, elfogadására. Mindez pedig azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű és/vagy roma emberek társadalmi felzárkózásának feltételei mind az oktatás, mind a foglalkoztatás területén javulnak majd.