MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

"TUITIO FIDEI ET OBSEQUIUM PAUPERUM - A HIT VÉDELME ÉS A SZEGÉNYEK ISTÁPOLÁSA"

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a több mint 900 éves Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezete. Jelmondata a hit védelme és a szegények szolgálata, jelképe a nyolcágú máltai kereszt, melynek ágai a nyolc evangéliumi boldogságot jelentik.

Kozma Imre atya

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989. február 4-én alakult meg. Alapító elnöke Kozma Imre atya.

Alig néhány hónappal a megalakulása után a Máltai Szeretetszolgálat történelmet formáló tényezővé vált a keletnémet menekültek befogadásával. 1989 augusztusa és novembere között 48.600 menekült ellátását szervezte meg. Nem sokkal később Romániában fegyveres összecsapások törtek ki a diktatúra megdöntésére, majd a volt Jugoszláv államok között robbant ki véres háború. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat emberek ezreit mentette ki a háború sújtotta területekről, és hosszú időn át gondoskodott menekültek tömegéről. A kilencvenes években súlyos társadalmi feszültségekre koncentrált, így alakult ki a hajléktalan embereket gondozó hálózata, jöttek létre az idős embereket ápoló intézményei, indultak testi és szellemi fogyatékossággal élőket segítő programjai. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mindennapos tevékenysége során ételt és ruhát oszt a rászorulóknak, szállást ad a fedél nélkülieknek, ügyet intéz az arra képtelenek helyet. Az ország egyik legnagyobb karitatív szervezeteként évente több százezer rászoruló embernek nyújt segítséget. A máltai szemléletmód szerint az igazi segítség nem csupán a pillanatnyi szükséget enyhíti, hanem annál többet ad. Első lépése a befogadás, amit Kozma Imre atya így fogalmazott meg: „A befogadásnak nincs alternatívája és feltételhez sem köthető. Ha lélekben elfogadjuk, hogy minden ember egyenlő, akkor a befogadás magától értetődő műve lesz minden embernek, aki megszelídítette szíve indulatait.”

A Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak és önkéntes segítői keresztény szellemiségen alapuló szolgálatot végeznek. Tevékenységük mindig az emberre irányul, ennek köszönhetően a Szeretetszolgálat csináltatott először szemüveget hajléktalan embereknek, vezette be Magyarországon a jelzőrendszeres házigondozást, nyitotta meg az első kerekesszék-javító műhelyt. Programjai, modellkísérletei súlyos társadalmi problémákra keresnek gyakorlatias válaszokat. Álláspontja szerint a leszakadó, kirekesztett emberek felemelése akkor lehet sikeres, ha a többség is elfogadja őket, ezért a máltai misszió fontos része a társadalom megszólítása, az emberek bevonása a segítő programokba.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerteágazó tevékenységéről a szervezet honlapján tájékozódhat.