Közös értékeink – sokszínű társadalom

KAMOS TE KAMENASMA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat innovatív modellprogramjaiban folyamatosan keresi és fejleszti azokat az eszközöket, amelyek a kirekesztett családok és közösségek, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjában hatékony szerepet játszhatnak. 

A Közös értékeink – sokszínű társadalom elnevezésű programunk célcsoportját az edelényi járásban élő lakosság jelenti, különös tekintettel a gyermekekre, fiatalokra, a romákkal foglalkozó szakemberekre, illetve a kulturális javakhoz korlátozott hozzáféréssel bíró hátrányos helyzetű emberekre. A társadalmi hátrányok leküzdésének egyik eszközeként a projekt tervezett tevékenységei arra irányulnak, hogy az érintett települések hátrányos helyzetű és/vagy roma lakosainak – közülük is elsősorban a gyerekeknek, fiataloknak – lehetőséget adjanak önazonosságuk megőrzésére, közösségeik megerősítésére. Mindezek hatására várhatóan növekszik önértékelésük, javul érdekérvényesítő-képességük, magabiztosabbá válnak a többségi társadalom intézményeivel, tagjaival való érintkezés során. A projekt tevékenységei a teljes lakosság és a romákkal foglalkozó szakemberek bevonásával potenciálisan egy közös kulturális mezőt alakítanak ki, melyen belül lehetőség nyílik a különböző társadalmi csoportok közötti kommunikációra, és ezáltal egymás jobb megismerésére, elfogadására. Mindez pedig azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű és/vagy roma emberek társadalmi felzárkózásának feltételei mind az oktatás, mind a foglalkoztatás területén javulnak majd. 

A MMSZ aktív terepmunkájának hatására a közösségből fakad egyfajta igény a kulturális (elsősorban zenei) gyökereik megismerésére. Ezt az alulról jövő igényt szeretnénk támogatni, ami többek közt a közösség saját múltjának megismeréséhez és jobb megértéséhez is hozzásegít.

Programunk során a művészetet, mint közvetítő eszközt használjuk az együtt élő, de egymást kevéssé ismerő, nem ritkán konfliktusban álló társadalmi csoportok megszólítása során. Célunk, hogy elősegítsük a roma emberek aktív társadalmi szerepvállalását, és csökkentsük programunkkal a diszkriminációt, feltárva azt a “rejtett erőforrást”, amely a roma kultúrában, hagyományokban található. A roma művészet támogatásával egyszerre kívánjuk megerősíteni a roma identitást, és támogatni a kultúrák közötti párbeszédet.

(EFOP-1.3.4-16-2017-00039)